Měření emisí

Naše stanice měření emisí provádí kontrolu emisních systémů a měření emisí benzínových, naftových motorů, včetně alternativních pohonů LPG a CNG, těchto kategorií vozidel:

M1: osobní automobily do 9 osob včetně místa řidiče.

N1: nákladní automobily  s maximální hmotností do 3 500 kg.

T, C:  kolové a pásové traktory

Potřebné doklady k měření emisí:

  • Velký technický průkaz - originál
  • OTP nebo ORV ( malý technický průkaz)
Emise

Informace o způsobu a rozsahu technických prohlídek naleznete na www.stkinfo.cz

Hydroma Jilemnice

Hydroma Jilemnice. Opravy hydromotorů a hydrogenerátorů, servořízení, pístnic, rozvaděčů...